Arbetslag

Amundö
Klasser 4-6 031-89 45 14

Donsö

Klasser 7-9 CD 031-89 45 11

Asperö
 
Klasser 7-9 AB 031-89 45 13

 

Hälsö

Skolsköterska

Specialpedagoger 

 

Valö

031-89 45 08  

031-89 45 27

Fritidshemmet Kompass. 031-89 45 15
Fritidshemmet Fyren 031-89 45 16

Arbetsrum | Fritids
Fritidshemmet Klippan 
Fritidshemmet Skutan 

031-89 45 17
031-89 45 18
031-89 45 19