2016-05-26

Majblomman 2016


Tack till 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A och 6B för att ni sålt så mycket majblommor! Ni hjälper barn som behöver i Sverige!
Ni har tillsammans sålt för 91 060 kr! Ca 30 000 mer än föregående år. Ett extra stort tack till klass 3A som sålde bäst och 3B som kom tätt efter!