Kort om oss

Ebba Petterssons Privatskola startade 1914. Det betyder att vi har bedrivit skolverksamhet i snart hundra år. Det är vi väldigt stolta över. Sedan 1992 är vi en friskola som finansieras med kommunal skolpeng och drivs i stiftelseform. Skolan är icke vinstdrivande. Under årens lopp har vi hittat vägar och förhållningssätt som vi tror på i undervisningen, en röd tråd som skapar en trygg inlärningssituation för våra elever. Idag har skolan drygt 600 elever, från förskola till årskurs 9. Vi har cirka 70 medarbetare som fördelar sig på skolledning, lärare, förskollärare, fritidsledare, skolsköterska, fastighetsansvarig och administrativ personal. 

Vår vision

Vi ska vara Göteborgs ledande grundskola och erbjuda en inspirerande och positiv studiemiljö där varje elev får en möjlighet att bygga en bred och trygg plattform inför sina fortsatta studier och framtida yrkesval.

Våra viktigaste ord

Våra kärnvärden talar om vad det är vi ska leverera till elever, föräldrar samt samarbetspartners och vad vi ska fokusera på i vår verksamhet. Kärnvärdena är en inspirationskälla och ett filter för allt vi gör på Ebba Petterssons Privatskola. De är grundläggande för hur vi arbetar.

Engagemang
Vi har ett genuint och nyfiket intresse i undervisningen, vår pedagogik, samt driften och utvecklingen av skolan. Vi arbetar alltid för elevernas bästa. Och är lojala vår gemensamma verksamhet.
Glädje
Vi gör alltid vårt bästa för att sprida glädje och inspirera våra elever. Glädje smittar, glädje är en positiv kraft som vi skall förmedla till våra elever, föräldrar och samarbetspartners.
Utvecklande
Vi är en utvecklande skola för våra elever, en modern och nytänkande skola med förändringsbenägna och nyfikna lärare. Både när det gäller pedagogik och hjälpmedel.

Stolthet
Vi är glada och stolta över vår skola och våra möjligheter att förbereda våra elever inför livet och vidare studier. Vi är stolta över våra elever precis som de är och att få lära ut allt som vi kan till dem.
Trygghet

Vi är en öppen skola och gör alltid vårt bästa för att bygga gemenskap på skolan. Ärlighet, mångfald i våra värderingar och vår pedagogik präglar verksamheten. Vi tolererar inte att någon känner sig utanför och vi är uppmärksamma på om det finns tendenser till utanförskap.

Vi lyfter eventuella problem till ytan, skyfflar ingenting under mattan. Genom att samarbeta kan vi tillsammans utveckla både skolan och våra elever.