Hemmet och skolan

Eftersom våra elever vistas i skolan stora delar av dagen påverkar det deras uppväxt. Därför har vi som arbetar på skolan både en fostrande funktion och en roll som förebilder. Det är något som vi målmedvetet arbetar med och ser som en grundpelare i vår vardagliga verksamhet.

Vi ställer krav på våra elever, men också på dig som förälder, att du hjälper oss med dina barns skolgång. Alla elever ska komma till skolan med en positiv känsla och den skapar vi bäst tillsammans. Samtidigt vill vi att du som förälder ställer krav på skolan, att vi håller vad vi lovar och alltid ser till ditt barns bästa.

Världen idag är föränderlig vilket gör att innehållet och dialogen i skolan är en extra viktig del av vardagen. Här spelar också hemmet en central roll. Därför behöver vi stöd från dig som vårdnadshavare i vårt arbete. I grund och botten vill vi samma sak, att alla lyckas i skolan och ser skoltiden som en rolig och lärorik tid i livet.

Vi strävar alltid efter en bra och tydlig kommunikation mellan hemmet och skolan, framförallt genom vår digitala plattform Schoolsoft. Om det behövs använder vi även hemsidan, e-post och telefon. Varje läsår genomför vi två utvecklingssamtal och ett föräldramöte. Självklart är du alltid välkommen att besöka skolan, det är en viktig del av relationen mellan hemmet och skolan.