Projekt

För oss är engagemang utanför den traditionella undervisningen en väsentlig del av skolgången. Vi är särskilt stolta över våra internationella projekt som har blivit en uppskattad del av skolans profil. Att lära och prova sin kunskaper i ett internationellt sammanhang är viktigt för elevernas utveckling. Projekten varierar, men har alltid engagemang och entreprenörskap som gemensamma nämnare. Just dessa projekt och olika samarbeten över gränser kommer vi att utveckla ännu mer.

Lokala projekt

iPad

I strävan att arbeta för en interaktiv undervisningsmiljö och ett papperslöst klassrum påbörjade skolan en satsning med iPads till eleverna i en årskurs 7 år 2011. Det var samtidigt en bra test innan vi började med iPads för hela skolans verksamhet. Under läsåret 2012/2013 har pedagogerna arbetat aktivt med iPad som ett digitalt verktyg. Exempelvis i form av digitala läromedel, flippat klassrum, screencast, bloggande, gemensamma medier för grupparbeten och färdighetsträning med appar. Samtidigt lär sig eleverna att iPad är en värdefull del av undervisningen. De yngre eleverna arbetar även med grundläggande läs- och skrivträning, inspelning av musikvideor och tangentbordsträning.

Internationella projekt

Skolan har haft ett stort engagemang utanför Sveriges gränser i många år. Under 1990- talet hade skolan ett utbyte med Italien, där elevresorna var en omtyckt del av utbytet. Under åren 2005-2008 etablerade skolan kontakter i olika delar av Europa och Asien med hjälp av e-twinning och vår digitala skoltidning webba som fick internationella utmärkelser. Vikten av ett internationellt nätverk kan inte nog betonas. I kontakten med kamrater i andra delar av världen får våra elever en ökad förståelse för andra kulturer och samhällen.

Pågående internationella projekt

 

Indien

Sedan 2005 har skolan haft ett utbyte med St. Marks School i New Dehli, Indien. Det började som ett digitalt projekt. Eleverna skickade bilder och skrev berättelser om sina kulturer och skolor på engelska och skickade över nätet. Samarbetet växte och 2007 reste vi till Indien för att besöka vår vänskola. Under 2012 har samarbetet ökat i omfattning. Förutom att lärare från skolan har varit i Indien ännu en gång har även elever från Indien kommit till vår skola och i januari 2013 var det dags för våra elever att resa till Indien igen. Under tio dagar bodde de hos sina indiska kamrater och tog del av deras vardag.

Sierra Leone

Sedan 2003 har Ebba Petterssons privatskola engagerat sig i ett humanitärt skolprojekt i Sierra Leone. Skolorna startade under knappa omständigheter runt årsskiftet 2001/2002. Syftet är att barn och ungdomar som drabbats hårt av kriget ska få möjlighet att bli självförsörjande. Det är före detta barnsoldater, gatubarn, barn som separerats från sina föräldrar och flickor som genom våldtäkt eller tvångsäktenskap blivit mödrar. Huvuduppgiften har varit att bygga en skolbyggnad och ett elevboende som skapar bättre förutsättningar för dessa elever. Under flera år har våra elever samlat in pengar via olika engagemang, exempelvis skoljoggen och operation dagsverke.

Rumänien

Våren 2012 engagerade sig skolan i ett humanitärt projekt som är kopplat till skola och undervisning i Rumänien. Utgångspunkten för arbetet är FN:s konvention om barnets rättigheter. Förutom att samla in pengar till skolmateriel bidrar vi till renovering och byggande av en eftermiddagsverksamhet. Våren 2012 åkte två elever och en lärare till den rumänska skolan för att ta del av deras arbete. Samtidigt lämnade vi över skolmaterial från våra elever.