VÄLKOMMEN TILL EBBA PETTERSSONS PRIVATSKOLA

 

Ebba Pettersson startar sin privatskola hösten 1914. Hon bedriver verksamheten i sin lägenhet på Teatergatan 24.  År 1950 avlider hon. Skolan flyttar i slutet av 1950-talet till Kungsportsavenyn 22 där den ligger fram till 1999. De kommande åren är den belägen i stadsdelen Guldheden med adress Doktor Heymans gata.  År 2002 flyttar skolan till Radiovägen 25 i Västra Frölunda där den också ligger idag.

Våra kärnvärden

Stolthet       Utveckling       Glädje      Engagemang      Trygghet

Skolan drivs av en icke vinstdrivande stiftelse. Stiftelsen är skolans huvudman. Skolans rektor och biträdande rektorer driver den löpande verksamheten. Styrelsen sammanträder regelbundet och minst fyra gånger per år. Styrelsens arbete regleras av stiftelselagen och stadgarna. Styrelsen skall arbeta utifrån de mål och den vision som stiftelsen satt upp.

Idag ser skolans ledningsorganisation ut som följer: Skolchef/rektor och två biträdande rektorer för årskurs F-3 samt 4-6.

Skolans personal är organiserad i arbetslag:

Valö arbetslag Årskurs F–3 samt fritidsverksamhet
Amundö arbetslag Årskurs 4–6
Asperö arbetslag Årskurs 7–9
Donsö arbetslag Årskurs 7–9
Hälsö arbetslag Elevhälsa, specialpedagogik
Styrsö arbetslag Ekonomi, administration/IT och vaktmästeri

Eftersom skolan är en verksamhet som har funnits i mer än hundra år skapas traditioner som också blir en del av skolans själ. Det finns både gamla och nyare traditioner på Ebbaskolan. Dessa skapar en gemenskap och ett engagemang och skapar en tillhörighet som är viktig för oss. Just aktiviteter som skapar sammanhållning tycker vi är en viktig del av skolåret. Därför vill vi värna dessa.

EBBADAGEN

EBBADAGEN

Den 6 mars varje år firar vi Ebbas namnsdag. Vår föräldraförening är med och sponsrar.

EBBAVECKAN

EBBAVECKAN

Med ett medvetet fokus på vår historia, våra kärnvärden och på pedagogiskt innehåll visar vi eleverna vad som är relevant och bärande i skolans verksamhet. Under dessa första dagar efter sommarlovet lär man känna varandra och tanken är att man skall få en bra start på skolan och det kommande läsåret.

SKOLAVSLUTNINGAR

SKOLAVSLUTNINGAR

Vi har våra sommar- och julavslutningar i Västra Frölunda kyrka. Vi är stolta över denna fina tradition och tacksamma att vi får vara i kyrkans vackra lokaler.

FN-DAGEN

FN-DAGEN

Vi uppmärksammar FN-dagen den 24 oktober. Detta som en temadag med utgångspunkt i FN:s globala arbete.

VÅRSÅNG

VÅRSÅNG

Under veckan för vårdagjämningen sjunger vi in och hälsar våren.

AVSLUTNINGSBAL ÅRSKURS 9

AVSLUTNINGSBAL ÅRSKURS 9

Vår avslutningsbal är skolans tack till eleverna för åren på Ebbaskolan. Vi vill att man lämnar oss med en positiv känsla.

NOBELMIDDAG

NOBELMIDDAG

Under Nobelmiddagen, som vi har sedan 1999, uppmärksammar vi enskilda studieprestationer och nobelprisets historia. Det blir trerätters middag, vett och etikett och förstås dans. För de yngsta eleverna har vi en Nobeldag med efterrätt.

KICK-OFF

KICK-OFF

En förmiddagen i augusti sparkar vi under festliga former igång det nya läsåret. Skolans kick-off är ett samarbete med föräldraföreningen.

INTERNATIONELLA PROJEKT

INTERNATIONELLA PROJEKT

Som skola har vi ett stort engagemang utanför Sveriges gränser. Vi har ett internationellt elevutbytesprogram med olika länder.

SKOLRESA

SKOLRESA

I maj varje år åker vi sedan början av 2000–talet på en avslutningsresa med årskurs 9. Resan är kulturell men vi uppmärksammar också europas historia, särskilt förintelsen. För närvarande går resan till Berlin, men vi har också besökt Polen och Tjeckien.

JULBAZAR

JULBAZAR

Kring första advent har vi vår årliga julbazar i samarbete med skolans föräldraförening.

ÖVRIGA ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER

ÖVRIGA ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER

Båttur med Paddan
Besök i Ekhagens forntidsby
Talang Amundö
Varbergsresa i årskurs fem

Ansökan
Inför läsåret 2025/2026 kommer vi att ha ett intag till Förskoleklass och årskurs 7. Ansökan öppnar tisdagen 08/10 2024 klockan 09.00. Ansökan till vår skola är öppen fram till och med 31 december i 2024. Besked om ni har fått en plats i förskoleklass eller åk 7 meddelas via mail under januari 2025. Övriga åk meddelas enbart om det finns en ledig plats. Observera att ansökan bara fungerar på datorn (ej mobiltelefon). Vi arbetar enligt modellen ”ett år i taget” med vår kölista. Detta innebär att er ansökan finns hos oss från den dag och tid ni söker till nästa ansökan öppnar – då den raderas. Det innebär konkret att vi raderar vår kö varje år. Vill man vara en del av kösystemet igen så måste man ansöka igen följande år. Vi tillämpar syskonförtur i mån av plats. Din köplats baseras på den klocktid du registrerar din ansökan hos oss när ansökan öppnar. Länk till ansökan kommer att vara tillgänglig från den 08/10 2024 till och med 31/12 2024.

Höstterminen 2023

Fritidshemmet
öppnar                    2023-08-07

Skolstart                 2023-08-16
Julavslutning         2023-12-22
Studiedagar
2023-08-10  ( fritidshemmet stängt)
2023-09-07  ( fritidshemmet stängt)
2023-10-16  ( fritidshemmet öppet)
Fritidshemmet
stänger 15.00        2023-11-03
Höstlov                  2023-10-30 - 2023-11-03

Vårterminen 2024

Skolstart                               2024-01-09
Sommar-avslutning           2024-06-11
Studiedagar
2024-01-08( fritidshemmet stängt)
2024-03-15 (fritidshemmet stängt)
2024-04-30
2024-05-08
Fritidshemmet
stänger 15.00                     2024-01-05
2024-03-28
2024-04-30
2024-05-08
2024-06-05
2024-06-20
Sportlov                             2024-02-12 - 2024-02-16
Påsklov                               2024-04-02 - 2024-04-05
Lovdagar                            2024-05-10 2024-06-07

Fritids öppet fram till 5 juli
Sommarstängt v 28-31
Fritids öppnar v 32, mån 5 aug.
Stängt för studiedag onsdag 14 aug
Skolan börjar 15 aug

 

Kontakt

  • +46 31 89 45 00
  • info@ebbapettersson.se
  • www.ebbapettersson.se
  • Radiovägen 25, 421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA

  • Styrelse: huvudman@ebbapettersson.se

Timvikarier sökes alltid

Har du kunskaper inom något eller några skolämnen och är pedagogisk, tydlig och lugn och vill då och då träffa fantastiska barn och ungdomar när ordinarie pedagoger är frånvarande, fyll i ansökan nedan.
Skriv då vilka ämnen som du kan tänka dig att vikariera inom och i vilken åldersgrupp, samt lite om dig själv.
För att kunna vikariera på en skola ska du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Välkommen med din ansökan!